ARAB OPEN ACADEMY IN DENMARK
Tuesday 14 May 2013 06:46

Arab Open Academy in Danmark (AOA) er et undervisningsinstitut på højt niveau, hvor vi underviser elever til Bachelor- og Masterniveau.
AOA følger den danske og europæiske standard i sin undervisning, støtter sig på den demokratiske mentalitet i Danmark og resten af Europa, og er ledet af højt uddannede lærere og professorer, som har mange års erfaringer bag sig i undervisning på diverse internationale universiteter. Disse har også været initiativtagere til AOA.AOA henvender sig til udlændinge bosiddende i Danmark og Europa, primært arabere og arabisktalende samt kurdere, som ikke kan fortsætte deres uddannelse på grund af sproget.
Der bor i Danmark og i nabolandene omkring en kvart million arabisktalende, arabere og andre nationaliteter, som kan kommunikere på arabisk, og som er højt uddannede med gymnasieuddannelse eller højere uddannelse fra deres hjemland. Ca. 50 000 af dem har Bachelor i forskellige fag og specialer. Mange af dem vil fortsætte deres uddannelse eller har lyst til en højere uddannelse, men muligheden for at komme ind på de danske eller nabolandendes universiteter er svær af mange grunde heriblandt:

1. De kan ikke lære sproget (tale, læse og skrive) på grund af deres alder (35-50 år)
2 .Der findes ikke lokale / nationale universiteter, der kan løfte denne opgave og give dem muligheden for det.AOA giver dem nu denne mulighed, samt en mulighed for undervisning på engelsk. Af dette formal har en gruppe af intellektuelle og akademikere i Denmark og nabolande taget initiativet til at starte et sådant institut under professor Walid Naji Alhayalis ledelse. Akademiet er registreret hos Told og Skat under SE no. 28605137 siden d. 2/6/2005

Mål gruppen

Målgruppen er arbejdsledige, som af en eller anden årsag er kommet ud af arbejdsmarkedet eller har svært ved at komme ind. Det kan være på grund af alder, sprog, sociale problemer eller andet. Dette har medført til, at gruppen er gået fra at være aktiv og produktiv til en svag gruppe, der lever af sociale ydelse og belaster landets økonomi.

Lang tids udelukkelse fra arbejdsmarkedet kan føre til psykisk og social ustabilitet. Det kan bane vejen for frustration og sygdomme. Og en sådan situation kan også føre til, at nogle nærmer sig det yderligtgående fundamentalistiske miljø for at komme over ensomhed og passivitet.


AOA´s mål

AOA’s mål er

1.- at udfylde hullet for herboende udlændinge ved at give dem chancen for uddannelse på deres sprog. De kan herigennem bl.a. lære demokratiets spilleregler og det demokratisk samfunds elementer. De kan lære, hvordan man kommunikerer med omverdenen. De lærer om menneskerettighederne og får kendskab til den europæiske kultur. Dette hjælper dem til at få selvtillid og holde sig væk fra yderligtgående grupper, som er hovedårsag til deres landes konflikter og problemer.

2- At give udlændinge muligheden for at få en høj uddannelse, som de kan bruge til genopbygning og udvikling af deres lande, sådan at de kan være med til at udbrede de demokratiske værdier.

3- at blive en akademisk bro mellem Mellemøsten og de europæiske lande, og at Danmark bliver centrum for den europæiske og mellemøstlige kultur gennem et tæt samarbejde med de danske og mellemøstlige universiteter. For at nå dette mål vil vi afholde seminarer og konferencer om ”varme emner”.
.
4- at deltage i integrationen af udlændinge i det europæiske marked, ved at opgradere deres uddannelse og viden.

AOA´s forhold og aktivitet indtil nu

Akademiet er stolt over dets gode start og den modtagelse, det fra starten har fået af både intellektuelle og studenter. AOA’s første opgaver har været at:
1- åbne Akademiets første kontor i Kopenhagen.
2- oprette en hjemmeside (www.ao-academy.org ) på 3 sprog (Dansk, Arabisk og Engelsk).
3- registrere 100 frivillige initiativtagere som har Master og Doktorgrad, og som uden honorar vil stille deres viden til rådighed for Akademiet, indtil det kan stå på egne ben. De fleste af dem bor i Europa og lider af samme problemer som nævnt ovenfor.
4- at registrere 300 studenter til første semester til Bachelor og Master i følgende fag:
1- Management
2- Økonomi
3- redskabsfag
4- Jura
5- massemedie og journalistik
6- psykologi
7- litteratur og Seminarium
8- Sociologi
9- Arabisk litteratur og historie
10- Engelsk litteratur
11- Teater
12- Politisk videnskab
5- Akademiet har åbnet følgende eksamenscentre for deres studenter til første semesters eksamen.
1- Sverige - Malmö i (Sörbäcksgatan 2).
2- Sverige - Stokholm i (Kista FC)
3- Norge i (Sandvollv 69, N-1400 SKI).
4- Holland.
5- Jordan – Amman
6- Australia I (Barron Place, Bossley park NSW 2176).
7- Tyskland (Berlin’s University)
8- Finland
9- USA (Detroit)
10- Canada (utawa)


7- Akademiet bliver betragtet som et vigtigt institut for modernisering og udvikling af Iraks universitet og har mulighed for opgradering af Irakiske læreres kvalifikationer.


Optagelses- og undervisningsprocedure

Optagelse:-

Man kan blive optaget ved at udfylde en optagelsesblanket som udleveres i Akademiet eller downloades fra hjemmesiden:
Til Bachelor og Master (http://www.ao-academy.org/docs/register2.pdf )
Til Doktorgrad (http://www.ao-academy.org/docs/register3phd.pdf )
Man skal vedhæfte eksamensbevis og dokument fra gymnasium (til bachelor) og bachelorbevis, hvis man vil studere til Master.
Når alle dokumenter er godkendt, bliver man henvist til en studievejleder. Derefter modtager eleven et brev eller en mail, som indeholder studentens nummer. og optagelsesbevis.

Undervisning:-
- efter optagelsen får eleven tilsendt en undervisningspakke, som består af bøger, CD, og undervisningsprogram over Internet, som forgår i 4 forskellige rum i www.Paltalk.com , der har følgende navne:
1- The Arab Open Academy
2- Academy Class Room
3- ao economy 2
4- Media Class Room AO
5- Theater Class Room AO
6- Psychologyiraq
7- Enviromnments
8- Law Room AO
9- Politics Room AO
10- Litrature Class AO
11- AO_Social Affairs

Eksamen:
I slutningen af hvert semester kommer alle elever til mundtlig og skriftlig test i hvert fag. Testen bliver vurderet af den ansvarlige lærer.

Studieforløb:
1- Perioden for Bacheloruddannelsen er 4 år fordelt over 8 semester
2- Perioden for Masteruddannelsen er 2 år fordelt over 2 semester det første år og 1 år til afgangsprojektet.
3- Perioden for Doktorgraduddannelsen er 3 år fordelt over
1½år over 3 semestre
3 semestre og et afgangs projekt.

Undervisningskalender:
1- akademiet følger kalenderåret, dvs. at forårssemesteret varer fra d. 1.2. - 30/8, og efterårssemesteret varer fra d. 1/9 – 31/1
2- Bacheloruddannelsen består af 120-130 units (undervisnings timer), man skal have mindst 8 semestre.
3- Masteruddannelsen består af 36 units (undervisnings timer), fordelt over 24 units for semesterfag og 12 units til afgangsprojekt, den mindste periode for master uddannelse.
4- Doktorgraduddannelsen består af 72 units (undervisningstimer), 36 af dem til semesterfag og 36 units til afgangsprojekt. Den mindste periode er 6 semestre.

Priser:
1- Optagelsesgebyr (et engangsbeløb) $ 100,00
2- Hvert semester til Bachelor $ 780,00
3- hvert semester til Masteruddannelse $ 1280,00
4- hver semester til Doktorgraduddannelse $ 1300,00
Priserne 2,3,4 er inkl. Undervisningspakke og lærerhonorar

Akademiets godkendelse
Akademiet har sendt ansøgning til følgende steder
1- Irakisk undervisnings ministeriet
2- Union of the Arab Universities
3- kommissionen for højere uddannelse I Kurdistans region i Irak
Anerkendelsesprocessen er i gang. Vi forventer og arbejder for, at vores uddannelses- beviser bliver anerkendt af de danske myndigheder og håber på at få en bygning til rådighed i København for akademiets administration, bibliotek og Chasse.

Fremtidige planer

Akademiet vil være en fremragende mulighed for danske og andre europæiske studenter, der vil studere arabisk sprog og Mellemøstshistorie eller litteratur.
Akademiet vil også tiltrække elever fra Mellemøsten og andre arabiske lande, så de kommer til Danmark for at studere i stedet for at tage til andre lande. Dette vil gavne landets økonomi.
Indtil nu har vi registreret 15 nye elever til det andet semester.
Akademiet arbejder for at blive et moderat kultur- og videnskabsinstitut for analyser og præsentation af research og projekter. For at løfte denne opgave har vi oprettet følgende nævn:
1- Et videnskabsnævn: Dets opgave er at udgive et videnskabsblad, hvor redaktionen består af en professor, som er direktør og 4 højtuddannede i diverse fag som medhjælpere. Dette blad bliver ledet af 4 rådgivere på professorniveau, nogle af dem er rektorer på kendte universiteter.
2- Et specielt nævn, der består af 15 specialister indenfor miljøområdet, og som har erfaring med analyser og projektering indenfor faget.

AOA´s hensigt med elevernes tilknytning til Danmark og andre Europæiske lande:

1- Akademiet prøver at forbinde undervisningen med de eksisterende forhold i det land eleven befinder sig i, og opfordrer dem til at bruge elementer fra det land de bor i som udgangspunkt for deres reporter og projekter (især master og doktorgrad elever).
2- Akademiet er i gang med at lave en samarbejdsaftale med nogle internationale organisationer om praktikperioder og samråd for eleverne indenfor såvel som udenfor Europa. Dette vil forøge de uddannedes jobmuligheder.