» Akademis opgave
Åbne universiteter er videnskabelige og kulturelle oplysningscentre, der spiller en hovedrolle i udviklingen af samfundet og i genoplivningen af dets kulturelle arv. Det Åbne Arabiske Akademi i Danmark (AOA) har til opgave at udvikle videnskabelig forskning, at berige menneskehedens kundskabsfond, at fremskynde omfattende sociale og økonomiske forandringer i vort samfund ved hjælp af akademiske studier og oplæring af højtuddannet personale, både på elementære og praktiske områder. Således at de kan femme en omfattende udvikling af vort land, Irak og i resten af den arabiske verden. Studierne og programmerne er rettet mod at bidrage med service og rådgivning til offentligheden og til den private sektor, samt at udforske videnskabelige løsninger på problemerne. AOA har som mål at fremme et åbent system af højere uddannelse der giver mulighed for professionel udvikling og livslang lærdom. Akademiet forpligter sig til at forsyne de studerende med undervisning af høj kvalitet, at give adgang til en højere uddannelse for det bredest mulige spektrum af elever. Og at forsyne samfundet med intellektuelle ledere, som kan hjælpe med at fremme livets kulturelle, undervisningsmæssige og sociale aspekter idet det vil forsvare uafhængig forskning og udvikle de studerendes færdigheder.

AOA forsyner både almindelige studenter og dimittender med en bred basisviden, som kan hjælpe dem til at tilegne sig aktuel og nyudviklet teknologi, til at udvikle selvstændig tænkning, til at søge viden og til at anvende den tilegnede viden på et arbejdsmarked der er i konstant udvikling og forandring. AOA fremmer et miljø med intellektuel udvikling og en forskningsiver der er viet til at betjene det arabiske samfund og menneskeheden som helhed. Det betjener befolkningen ved at fastlægge dens behov og reagere på dette ved at tilbyde relevante programmer i områder som oplæring, fortsat uddannelse, rådgivning og kulturelle og intellektuelle aktiviteter. De specialiserede studieområder der tilbydes på Akademiet, har til hensigt at forsyne samfundet med velkvalificerede dimittender som har kompetence i at arbejde med den globaliserede økonomi og som kan dække de praktiske behov på deres arbejdsplads.

De undervisningsprogrammer, for studerende med afgangseksamen, som Akademiet tilbyder, er udviklet med henblik på at stå mål med de hastige teknologiske fremskridt som kendetegner dette århundrede. Sådanne programmer forsyner desuden de studerende med det rette miljø og de rigtige ressourcer, således at de kan udvikle den kritiske tænkning og kreativitet der kræves for at kunne klare de altid nye situationer og problemer der kræves for at kunne klare og problemer som denne komplekse tid afføder. Succesen ved et modem- program for studenter uden afgangseksamen er naturligvis afhængig af samarbejdet mellem de akademiske afdelinger og medarbejderne dér. Kompleksiteten i vort moderne liv, kræver ofte tværfaglige programmer. Vellykket gennemførelse af sådanne programmer kræver en grundig koordinering mellem afdelinger og ansatte på Akademiet. Studerende med afgangseksamen kan konsolidere forskning og giver mulighed for at føre de opnåede resultater ud i livet. Desuden vil disses studier og akademiske forskning uvægerligt føre til revidering og udvikling af de ikke- dimitterede studenters curriculum. Som følge af dette, og i forståelse af vigtigheden af at tilbyde studieprogram for studerende med afgangseksamen der svarer til de studerendes nuværende og fremtidige behov, har AOA afsluttet forberedelsen af de akademiske og administrative vedtægter, strukturer og retningslinjer der kræves for at gennemføre og administrere programmer for studerende med og uden afgangseksamen og for at kunne inkorporere nye programmer når dette kræves.